Politika kvality firmy Ermet Buck Kunststofftechnologie s.r.o.

Firma Ermet-Buck Kunststofftechnologie s.r.o. považuje kvalitu za nedílnou součást svých každodenních činností.

Udržování systému managementu kvality je základem procesu, jehož cílem je, aby se naše firma stala synonymem trvalé kvality související s dlouhou tradicí.

 

 

 

Vedení společnosti stanovilo následující hlavní body Politiky kvality:

  • Společnost klade velký důraz na zajištění kvality a je odhodlána si formou trvalého zlepšování kvality práce a výrobků vybudovat dobré jméno u svých zákazníků.
  • Společnost trvale usiluje, aby se všichni noví pracovníci rychle naučili všem potřebným dovednostem v příslušných pracovních útvarech a tím si vytvořili předpoklady pro další růst svůj i společnosti.
  • Pracovníci společnosti usilují pro každou operaci nebo činnost navrhnout, optimalizovat a/nebo uplatnit nejefektivnější pracovní postupy.
  • Společnost buduje prostředí dobré vzájemné spolupráce a důvěry mezi všemi pracovníky a útvary, a tím vytváří ideální podmínky pro vysokou kvalitu společné práce.
  • Společnost usiluje o rozpoznání a pochopení potřeb zákazníků a zavazuje se je plnit tak, aby její výrobky těmto požadavkům vždy plně vyhovovaly.
  • Společnost bude dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů a zejména pravidel bezpečnosti práce a bude trvale snižovat negativní vlivy výroby na životní prostředí.
  • V rámci svých podnikatelských záměrů se společnost jednoznačně hlásí k uplatňování strategie nula chyb.