Životní prostředí

Politika enviroment. systému firmy Ermet Buck Kunststofftechnologie s.r.o.

Organizace ERMET-BUCK Kunststofftechnologie s.r.o. Nýřany, zabývající se výrobou, montáží a prodejem plastových dílů, se zavazuje k trvalému zlepšování a prevenci znečišťování všech složek životního prostředí, na které působí svými činnostmi a používanými materiály či vybavením.
Vedení organizace si uvědomuje tyto vlivy svých činností i činností smluvních dodavatelů na životní prostředí a pojímá proto problematiku environmentálního řízení jako nedílnou součást celkového systému řízení.
Dle závěrů pravidelného hodnocení environmentálního profilu organizace a na základě výsledků porovnání skutečnosti s požadavky normy EN ISO 14001 se vedení organizace zaměřuje na neustálé, účelné a efektivní zlepšování zejména realizačních postupů s cílem systematické ochrany složek životního prostředí a předcházení jeho znečišťování.
V souladu s tímto prohlášením se vedení společnosti zavazuje k:

  • dodržování a plnění platných právních a jiných požadavků týkajících se ochrany životního prostředí
  • zefektivňování svých činností z hlediska maximálního využívání vstupních zdrojů a tím zejména přírodní zdroje minimalizovat a šetřit
  • produkovat a odstraňovat odpady předepsaným způsobem a vyvíjet snahu o maximální recyklaci vzniklých odpadů
  • plnění požadavků zákazníků v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany jejich zdraví a bezpečnosti a ochrany jejich produktů a majetku
  • provádění školení a výchovy zaměstnanců organizace v rámci EMS

 

Vedení spol. a všichni její zaměstnanci jednotně vyjadřují a uplatňují tímto prohlášením svůj kladný postoj vůči ochraně všech složek životního prostředí.